mrshabanali
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


تغییر قالب روزنوشته ها

پس از حدود ۱۵ ماه که با قالب قدیمی روزنوشته ها، مطالب خودم را خدمت شما عرضه میکردم، نهایتاً تصمیم گرفتیم با هدف پویاتر شدن سایت، فرمت آن را تغییر دهیم.

طبیعی است که در نخستین روزها، احتمالاً مشکلاتی وجود خواهد داشت. اما امیدوارم به تدریج، به قالب جدید عادت کنیم و بتوانیم بیشتر از پیش با هم در تماس باشیم.

لینک قسمت روزنوشته ها