mrshabanali
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


دو رویداد اخیر

طی هفته ای که گذشت با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان قم، سمینار کوتاهی در شهر قم داشتم و همچنین امروز کارگاهی در حوزه «مذاکره گذشته نگر» را در کنفرانس مدیریت اجرا کردم.

متأسفانه هنوز از هیچیک از دو سمینار تصاویری دریافت نکرده ام تا در سایت قرار دهم. ضمناً قرار شده با هر دو مرکز آموزش بازرگانی استان قم و نیز شرکت آریانا برگزار کننده کنفرانس مدیریت، همکاریهای گسترده تری داشته باشیم که اخبار آن را در اسرع وقت به اطلاع شما خواهم رسانید.