mrshabanali

رادیو مذاکره: هفتمین فایل صوتی مذاکره

در این فایل صوتی توضیح داده ام که از این به بعد، فایلهای صوتی مذاکره به نام «رادیو مذاکره» منتشر خواهد شد. هفتمین فایل را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

لینک مربوط به هفتمین فایل رادیو مذاکره

ششمین فایل را از اینجا و پنج فایل اول را از اینجا دانلود کنید.