mrshabanali

cbi

سخنرانی محمدرضا شعبانعلی در جمع کارکنان بانک مرکزی

در تاریخ ۵ تیر ماه در نوشهر، فرصتی دست داد تا چند ساعتی در جمع مدیران و کارشناسان اداره آمار بانک مرکزی، در خصوص چالش های ارتباط با منابع اطلاعاتی صحبتی داشته باشم.