mrshabanali

سخنرانی من در نهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

امسال در نهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک که آن را بزرگترین گردهمایی مدیریتی کشور میدانند، در خصوص «مذاکره های استراتژیک» سخنرانی خواهم کرد. سخنرانی من در دومین روز، در سالن اصلی و در پانل ۱۰:۳۰ تا ۱۲ خواهد بود. مدتی است با توجه به ارتباطاتی که در رده های مختلف ایجاد شده است، تمرکز خود را از مذاکره های تجاری به مذاکره های استراتژیک تغییر داده ام. به شدت اعتقاد دارم که مهمترین اولویت امروز کشور، توجه به استراتژیهای مذاکره و مذاکره های استراتژیک است. من هم به سهم خودم در این حوزه تلاش میکنم…