mrshabanali

سرفصل های دوره اصول و فنون ارتباطات و مذاکره

از آنجا که سازمانها و شرکتها برای اجرای دوره های ارتباطات و مذاکره عموماً در جستجوی سرفصلهای مناسب برای این دوره ها هستند، تصمیم گرفتیم سرفصلهایی را که در حوزه ارتباطات و مذاکره طی سالهای اخیر بسته به سفارش مشتریان تدریس کرده ایم در یک فایل گردآوری نماییم.

این فایل دو کارکرد اصلی خواهد داشت:

– دانشجویان سابق ما میتوانند از تغییرات و بحثهای تکمیلی اضافه شده به درس مذاکره مطلع شوند

– سازمانها و شرکتها میتوانند از “منو”ی پیشنهادی ما، دوره ای با طعم و سلیقه مورد نظر خود طراحی کنند. شیوه ای که در دنیا به Coffeeshop Training موسوم است.

برای مشاهده فایل سرفصلها میتوانید به صفحه فایلها و اسلایدها مراجعه نمایید.