mrshabanali

رادیو مذاکره: خودشناسی

در این فایل  مطالبی در مورد خودشناسی و به رسمیت شناختن تواناییها  و دیدن نقاط ضعف  مطرح میشود.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…