mrshabanali

رادیو مذاکره:استراتژی فردی

در این قسمت از رادیو مذاکره،مطالبی در حوزه استراتژی فردی  را خواهید شنید و همچنین ویژگی های تصمیم گیری استراتژیک مطرح خواهد شد.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…