mrshabanali

دانلود رایگان فایل‌های صوتی آموزش اصول و فنون مذاکره- رادیو مذاکره

فایل‌های رایگان صوتی رادیو مذاکره محمدرضا شعبانعلی (آموزش مهارت اصول و فنون مذاکره) را مانند گذشته می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده نموده و بر اساس سلیقه‌ی خود دانلود نمایید:

www.shabanali.com/radio

دانلود فایل صوتی رادیو مذاکره محمدرضا شعبانعلی درباره ارتباطات و فنون مذاکره

دریافت خبرنامه اختصاصی