mrshabanali

پایان همکاری گروه توسعه مهارتهای فردی با موسسه بهار

خلاصه خبر: «همکاری گروه توسعه مهارتهای فردی با موسسه آموزش عالی آزاد بهار، به درخواست هیأت مدیره موسسه، متوقف شد. گروه توسعه مهارتهای فردی از این پس، با شخصیت حقوقی مستقل و با بهره گیری از یک تیم توانمند، به فعالیتهای آموزشی خود ادامه خواهد داد».

سال ۸۴ برای نخستین بار به عنوان مدرس استراتژی، به موسسه آموزش عالی آزاد بهار دعوت شدم. طی ۸ سال گذشته به عنوان مدرس استراتژی، تحول، تفکر سیستمی، مذاکره، تجارت الکترونیک، تصمیم گیری و … در کنار دکتر آقای فرضی پور و سایر مدرسین، تمامی تلاش خود را صرف ارتقاء کیفیت آموزشی مجموعه کردم و به تک تک بیش از هزار نفر دانشجویی که در تمام این سالها داشته ام افتخار می کنم.

سال ۸۸، با تصمیم مشترک دکتر فرضی پور و من، قرار گذاشتیم که من بیشتر روی حوزه مذاکره و روانشناسی مدیریت متمرکز شوم و با این هدف، گروه توسعه مهارتهای فردی وابسته به موسسه آموزش عالی آزاد بهار تأسیس شد. طی این مدت، در خدمت صدها دانشجو از گروه های سنی و مدیریتی مختلف، دوره های متعددی تحت عنوان مذاکره پیشرفته، مهارتهای فردی، زنان و مردان، نقشه گنج، سمینارها و همایشهای مختلف برگزار کردیم.

کار نو کردن، همواره با مقاومتهایی مواجه بوده و هست. جا دارد در اینجا از دکتر رحیم فرضی پور که تمام این سالها برای من و تیم من نقش دیوار حمایتی را ایفا کردند تشکر کنم. اما درک میکنم که محکم ترین دیوار نیز گاه در برابر فشارهای بیرونی میشکند و چنین شد که در آخرین گفتگوها مصلحت را بر آن دیدیم که فعلاً در خارج از چارچوب موسسه بهار و به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل فعالیت کنیم.

شرایط جدید، خوبی هایی هم دارد. دانشجویان ما میدانند که ما مستقل هستیم و حساسیتهایی که دانشجویان موسسات دیگر در شرکت در دوره های ما داشتند دیگر وجود نخواهد داشت. بستر حقوقی جدید نیز زمینه های رشد بیشتر و بهتر را فراهم خواهد نمود.

البته من همچنان به عنوان یک مدرس مانند همیشه در خدمت موسسه بهار خواهم بود و طبیعی است دوستی هشت ساله من و دکتر فرضی پور، باعث میشود که در اختصاص زمان ها، همچنان موسسه بهار در اولویت نخست باشد.

دلم میخواهد در اینجا به خاطر تمام حمایتهایی که دکتر فرضی پور در این سالها از من انجام داده اند از ایشان تشکر کنم. ایشان کسی بود که ریسک کرد و من را به عنوان مدرس به حساس ترین کلاس های مدیریت فرستاد. امروز هم در میان انبوه شغلها و سمت ها و رابطه ها، این کمک را فراموش نمیکنم و قدردان هستم.

دکتر حسن زاده و دکتر اسپرهم اعضای هیأت مدیره هم همواره حامی معنوی تلاشهای من بودند. من و هزاران دانشجویی که در خدمتشان بودم، قدردان زحمات آنها بوده ایم و خواهیم بود.

جا دارد از خانم دکتر پزشک هم که هر جا توانستند مانعی بتراشند، فروگذار نکردند، تشکر کنم و نیز خانم دکتر سپهری که فراموش نمیکنم یک بار به من گفتند: «تو معلم مذاکره ای و میدانم یک روز یک جا ما را دور خواهی زد و کلاه سرمان خواهی گذاشت». حسن نظر ایشان نیز برای من فراموش نشدنی است.

دوران جدیدی آغاز شده است: دوران استقلال. من و گروهم به سرعت جلو میرویم. هر روز شتابان تر از دیروز…

پی نوشت: تا اطلاع ثانوی و راه اندازی سایتهای جدید، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی، سایت رسمی من خواهد بود و هر خبر دیگری از هر منبع دیگری، پیشاپیش تکذیب میگردد!