mrshabanali

چهارمین فایل صوتی در حوزه مذاکره

پس از تهیه سه فایل اول در حوزه مذاکره (فایل اول، فایل دوم، فایل سوم)، چهارمین فایل هم آماده شد و میتوانید از طریق لینک زیر آن را دانلود کنید:

لینک مربوط به چهارمین فایل مذاکره