mrshabanali
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


کارگاه آموزشی برنامه ریزی در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره روز گذشته  سه شنبه ، ۱۴ آبان در دانشگاه شریف با تدریس محمدرضا شعبانعلی با حضور گروهی از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف