mrshabanali

کلیپ کوتاهی از همایش تحول

در قسمت روزنوشته ها کلیپ ویدئویی کوتاهی از همایش تحول قرار داده شده است. کیفیت تصویر بسیار پایین آورده شده تا دانلود آن برای همه امکان پذیر باشد.

لینک پست مربوط به فایل در قسمت روزنوشته ها