mrshabanali

دوره ای برای کسب آرامش

سفر از جهنم برگزار شد. قطعاً اجرای اولین دوره هیچوقت نمیتواند کامل باشد. اما من راضی بودم. بازخوردهایی که از حاضرین گرفتیم خیلی امیدوارم کرد. از میان بیش از ۲۰ برگه بازخورد که تقریباً همه آنها بسیار مثبت بود، خواندن برخی از آنها چنان به من و همکارانم آرامش داد که تصمیم گرفتیم در هر شرایطی، این دوره را دوباره تکرار کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم ۲۵ و ۲۶ تیر ماه، دوره دوم را اجرا کنیم . بنابراین علاقمندان میتوانند همچنان فرم SOP را در همین سایت پر کنند. در آینده نزدیک گزارش کامل دوره اول را ارائه خواهیم کرد. از میان بیش از ۳۰۰ دوره و سمینار و کلاس که تا کنون برگزار کرده ام، هیچیک اینچنین آرامم نکرد. باید از سمیرا رهبر، الناز امیری، مدیسا ذوالقدری که همراهان همیشگی من هستند هم تشکر کنم. بدون آنها این اتفاق خوب نمی افتاد.