mrshabanali
                                                                                                                               « سمینار پیامها در مذاکره»

                                                                                                     «سرنوشت مذاکره را پیامهای کلامی وغیرکلامی می سازند»


                                                                                                                                ششم شهریور ماه 1393

پیام تسلیت

خبر تأسف آمیز وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی، ما را نیز همچون سایر هموطنانمان در بهت و اندوه فرو برد. برای من که چندسالی است به صورت مستمر با مردم خونگرم و هوشمند آذربایجان در رفت و آمد و همکاری هستم، این اندوه و نگرانی ملموس تر است.

ضمن آرزوی آمرزش و آرامش برای عزیزان از دست رفته مان، برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

همواره گفته ام که با شناختی که از توانمندیها و استعدادهای نهفته در آذربایجان دارم به جد معتقدم که مردم ایران باید به وجود هموطنان آذری افتخار کنند.

 

رادیو مذاکره


رادیو مذاکره: گفتگو با ناصر واثقی - ۱ مرداد ۱۳۹۳

رادیو مذاکره: گفتگو با دکتر علیرضا فیض بخش - ۱۵ تیر ۱۳۹۳