mrshabanali

رادیو مذاکره:استراتژی فردی

در این قسمت از رادیو مذاکره،مطالبی در حوزه استراتژی فردی  را خواهید شنید و همچنین ویژگی های تصمیم گیری استراتژیک مطرح خواهد شد.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…

ششمین دوره سفر از جهنم

دوره سفر از جهنم دوره ای برای مواجهه استراتژیک با مشکلات زندگی بر اساس تکنیک های تحلیل استراتژیهای فردی است. این برنامه آموزشی توسط محمدرضا شعبانعلی و همکاران وی، طی دو روز و  یک شب برگزار میشود که شرکت کنندگان طی دوره از استفاده از هر نوع وسایل دیجیتال اعم از کامپیوتر و موبایل و … منع میشوند. این دوره آموزشی در مکانهای بکر کشور، نظیر کویرها و جنگلها برگزار میشود و تا کنون پنج بار، به صورت موفق اجرا شده است.

دوره ششم در ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه (چهار شنبه و پنجشنبه) در شمال کشور در روستای یوش اجرا میشود. برای این دوره، هزینه  ۲۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. البته شرکت کنندگان از میان کسانی انتخاب میشوند که فرم زیر را به صورت کامل پر کرده باشند. در هر یک از دوره های قبل، حدوداً ۲۵ تا ۳۰ نفر از میان ۲۰۰ نفر درخواست کننده انتخاب شده اند.