mrshabanali

تحلیل رفتار متقابل

خوشحالیم که آموزش تحلیل رفتار متقابل در برنامه‌ی گروه متمم (بخش متمم زندگی) قرار گرفت و اکنون شما می‌توانید نوشته‌های مرتبط با تحلیل رفتار متقابل و سایر مباحث شخصیت شناسی را در متمم بخوانید.

تحلیل رفتار متقابل

فهرست مقاله‌های مرتبط با تحلیل رفتار متقابل در متمم:

کتاب خوب برای یادگیری تحلیل رفتار متقابل چیست؟

مفهوم نوازش در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل و الگوی والدانه: میراث دوران کودکی ما

تحلیل رفتار متقابل و رفتارهای کودکانه

روش متمم در آموزش شخصیت شناسی

کلیه نوشته‌های مرتبط با خودشناسی و دیگرشناسی در سایت متمم

 

 

آزمون MBTI و آموزش MBTI

 این روزها همه از MBTI میگویند. از آموزش MBTI و از آزمون MBTI و از استخدام بر اساس MBTI و ده ها پرسشنامه MBTI را برای دانلود و بررسی و شخصیت شناسی می‌توانید در هر جای فضای حقیقی و مجازی ببینید.

با توجه به اینکه ده‌ها مدل مختلف شخصیت شناسی وجود دارد و علاقمند به این حوزه، عموماً در تحلیل نقاط قوت و ضعف هر مدل و نحوه به کارگیری آنها، سردرگم می‌شوند، تصمیم گرفتیم در متمم زندگی، درسی به نام شخصیت شناسی راه اندازی کنیم و به انواع مدل‌ها از جمله MBTI بپردازیم:

سلسله درسهای شخصیت شناسی در متمم

سلسله بحث‌های خودشناسی و دیگرشناسی در متمم