mrshabanali
آموزش برنامه ریزی و هدف گذاری
آموزش‌های مربوط به برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و انضباط شخصی

انضباط شخصی

 

تعریف نظم شخصی

اهمیت عادت‌های ۱۵ دقیقه‌ای

زمان‌های سفید، سیاه و خاکستری

تثبیت عادت‌های مثبت در زندگی روزمره

اهمال کاری

 

تعریف اهمال کاری

انواع اهمال کاری

پرسشنامه اهمال کاری

کاهش رفتارهای اهمال کارانه

مدیریت زمان و تکنیک‌های آن

 

مفاهیم پایه در مدیریت زمان

تکنیک‌های مدیریت زمان

کمال‌طلبی و اهمال‌کاری: دو مانع مدیریت زمان

ابزارها و نرم‌افزارهای مفید برای مدیریت زمان

مدیریت انگیزه

 

تعریف انگیزه و ریشه‌های آن

بی‌انگیزگی به خاطر اقدام‌های هم‌زمان

تحمل برای برآورده شدن خواسته‌ها

انگیزه‌های درونی و بیرونی

برنامه ریزی و هدف‌گذاری

 

چه کنیم که برنامه‌ریزی را دوست داشته باشیم؟

چک لیست برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی

پنج جزء اصلی یک برنامه

ماتریس اولویت‌بندی کارها