mrshabanali

ادامه پروژه فایلهای صوتی مذاکره

در یکی دو روز گذشته، حجم کارها زیاد بود و نتونستم فایل ضبط کنم. امشب قسمت پنجم فایل صوتی مذاکره رو ضبط و آپلود میکنم. میخوام راجع به تصورات غلطی که در مورد مذاکره و مذاکره کننده وجود داره حرف بزنم. کم کم از این قسمت وارد بحث اصلی میشیم.