mrshabanali

امشب در شبکه آموزش

امشب ساعت ۹ تا ۱۰ همراه با دکتر غوثی میهمان برنامه صعود شبکه آموزش سیما هستم.

 

بحث در خصوص نوآوری در مدیریت خواهد بود.

 

اطلاعات بیشتر در مورد برنامه صعود را می توانید در وبسایت این برنامه کسب کنید.