mrshabanali

انعکاس برنامه ماه عسل در سایت خبری آفتاب: علی ضیاء تنها ماند

گزارش ساده و مختصر و مفید از برنامه ماه عسلی که من در آن شرکت داشتم را میتوانید در لینک زیر بخوانید. اینگونه گزارش شده است که: علی ضیاء در برابر شوخی در مورد رتبه گوگلی خود، تنها ماند!

 

لینک مربوط به سایت آفتاب