mrshabanali

رادیو مذاکره با موضوع کارآفرینی:اولین سوغاتی من از کویر…

کمپ متین آباد، یک آبادی آبرومند است در دل کویر. ساخته شده به همت مردی به نام مهندس واقفی. کسی که سرمایه خود را از تهران، شهری که سرمایه در آن به سادگی «متورم» میشود به دل بیابان برده است تا در پهنه نحیف و متروک بیابان، بنایی بسازد در خور شأن و فرهنگ ایرانی. تا اعتباری باشد برای ما در برابر گردشگرانی که از نقاط مختلف جهان می آیند تا زندگی در بیابان های ایران را، تجربه کنند.

فرصتی دست داد تا با این مرد بزرگ، حدود ۴۰ دقیقه گفتگو کنم. فایل گفتگو را برای شما آوردم به عنوان سوغاتی از بیابان.

 لینک فایل گفتگو با مهندس اشرف واقفی

لینک سایت کمپ متین آباد

توضیح ۱) اگر روی فایل کلیک کنید، برنامه پخش میشود و اگر راست کلیک کنید میتوانید آن را ذخیره کنید.

توضیح ۲) در روزهای آینده، از متین آباد برای شما بیشتر خواهم گفت و نوشت. سوغاتیهای دیگری نیز در راه است.

توضیح ۳) فایل هجدهم رادیو مذاکره ظرف یکی دو روز آینده در خصوص هوش هیجانی آپلود خواهد شد.

توضیح ۴) از طریق لینک زیر نظرات خود را در خصوص این مصاحبه برای ما بگذارید…

لینک مربوط به نظرات خوانندگان در مورد این مصاحبه