mrshabanali

تأسیس شرکت پارس

بالاخره پس از مدتها شلوغی و تراکم کاری، فرصتی شد تا به یکی از علائق و رویاهای شخصیم بپردازم و شرکتی را در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت تأسیس کنم. در آینده نزدیک گروه توسعه مهارتهای فردی و سایر خدمات آموزشی و مشاوره من همگی زیرمجموعه این شرکت خواهند شد. وبسایت شرکت هم در آدرس www.parscmc.com به زودی راه اندازی خواهد شد.

این شرکت بخشی از هولدینگ DayWin محسوب شده و خدمت رسانی به شرکتهای زیرمجموعه هولدینگ در کنار ارائه خدمات به مشتریان بیرون از مجموعه، از جمله مأموریتهای آن محسوب میگردد.