mrshabanali

توقف اضطراری در شاتل

سمینار توقف اضطراری به همراه علیرضا نخجوانی برای مدیران شرکت شاتل اجرا شد. این سومین باری است که این سمینار (پس از همایش خیریه ی دانشگاه تهران و جشنواره صنعتی مکانیک دانشگاه شریف) برگزار میشود. مبحث در حال تکمیل شدن است و در اجرای جدید، حس بسیار بهتری داشتم 🙂

اگر با فضای این سمینار آشنایی ندارید، شاید گوش دادن دعوتنامه ی سمینار خیریه ما، مفید باشه. تاریخش گذشته اما حس نوستالژیک داره

سمینار توقف اضطراری در شرکت شاتل

سمینار توقف اضطراری در شرکت شاتل