mrshabanali

جابجایی صفحه فیس بوکی کلوپ PSDC

صفحه PSDClub در فیس بوک، که تابستان ۹۰ تأسیس شده بود، امروز برای همیشه بسته شد تا در نقطه بهتری در فضای آنلاین، بساط آن را پهن کنیم. حاصل این ۷ ماه فعالیت،حدود ۶۵۰ عضو بود و یک برنامه پخش فیلم و دو برنامه پینت بال و یک برنامه دوازده به در. که البته کم ارزش هم نبودند.

احسان ریاضی، معین شمیرانی و سمیرا رهبر کسانی بودند که در مدیریت این صفحه کمک فراوانی کردند و پس از این نیز، میدانم که از کمک آنها بی بهره نخواهیم ماند. قرار است در خارج از فضای فیس بوک، زیرساخت مناسبی ایجاد کنیم که هم ارتباطات و دوستیها شکل بگیرد و هم آشنایی بهتر و بیشتر با اعضاء امکان پذیر گردد. ضمن اینکه مسیر قانونی برای فعالیتهای جدیتر و بزرگتر نیز در حال هموار شدن است.

در یکی دو ماهی که این جابجایی طول میکشد، از همه دوستان علاقمند خواسته ایم که نام و مشخصات خود را در صفحه کلوپ PSDC در این سایت ثبت کنند تا در آینده بهتر و بیشتر به آنها دسترسی داشته باشیم. اگر هنوز اقدام نکرده اید حتماً به آنجا سر بزنید.