mrshabanali

جزئیات بیشتری در خصوص همایش تحول فردی

همایش تحول فردی، در روز پنجشنبه اول تیر ماه، از ساعت ۱۳ تا ۱۹ برگزار میشود.

سخنرانیها به ترتیب زیر خواهد بود: دکتر فرضی پور، دکتر شیری، دکتر علوی و من

عنوان سخنرانی دکتر فرضی پور، انسان و تحول خواهد بود. دکتر شیری تحول فردی را از دیدگاه روانشناسی عمقی مورد بحث قرار خواهند داد. دکتر علوی در خصوص تکنیک های NLP و کارکردهای آن در تحول فردی صحبت خواهند کرد. دو ساعت آخر هم، من در خصوص «انتخاب و تحول» صحبت خواهم کرد.

محل برگزاری همایش، ساختمان همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود و هزینه همایش نیز ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

ظاهراً هنوز تعداد محدودی ظرفیت آزاد وجود دارد. اگر تصمیم به شرکت داشتید میتوانید کلمه Change را به شماره موبایل ما،۰۹۱۹۴۲۱۲۳۳۴ ارسال نموده یا با ۸۸۹۰۸۵۰۲ تماس بگیرید.