mrshabanali

حضور در جلسه هیات امنای فارغ‌التحصیلان شریف

در روز چهارشنبه ۹۲/۱۱/۹ افتخار داشتم که به عنوان عضو اصلی هیات امنای انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، که با مدیریت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر علینقی مشایخی برگزار شد شرکت کنم.

در این جلسه علاوه بر سخنرانی جناب آقای دکتر مشایخی به عنوان دبیر کل، دبیران کمیته‌های مختلف نیز به ارائه گزارش پرداختند و در نهایت مقرر گردید طی یک ماه آتی، انتخابات کمیته‌ی اجرایی انجمن برگزار شود.

جلساتی که با حضور دکتر علینقی مشایخی برگزار می‌شوند، هنوز هم «کلاس درس» هستند. موضع قاطع ایشان در دفاع از دانشگاه و فارغ‌التحصیلان آن و همینطور توسعه امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه،‌ به رغم همه‌ی دشواری‌ها و محدودیت ها و فراموشکاری‌هایی که از سوی برخی دوستان در سطح مدیریت دانشگاه به وجود می‌‌آید، امیدبخش و آموزنده است.

دکتر علینقی مشایخی - جلسه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف