mrshabanali

حضور در کنفرانس برندهای تندمصرف

سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در تاریخ ۲ تیر سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیما  برگزار گردید، این کنفرانس که سومین کنفرانس از زنجیره کنفرانس برندهای تند مصرف بود با مدیریت علمی گروه تخصصی برندتک برگزار گردید.

محمدرضا شعبانعلی با موضوع بازاریابی محتوا( Content Marketing) در اینکنفرانس حضور داشت.

لازم به ذکر است که دکتر شهریار شفیعی دبیر علمی این کنفرانس بودند.

محمدرضا شعبانعلی در همایش برندهای تندمصرف

محمدرضا شعبانعلی در کنفرانس برندهای تندمصرف