mrshabanali

حضور در کنفرانس مذاکره و زبان بدن

کنفرانس ملی مذاکره و زبان بدن در سالن همایشهای بین المللی برج میلاد در تاریخ ۸ آبان برگزار شد.در این کنفرانس  محمدرضا شعبانعلی درباره مذاکره و داستانگویی ونقش آن در بازاریابی و فروش به ایراد سخن پرداخت.

از دیگر سخنرانان این همایش میتوان به پروفسور مسعود حیدری،دکتر محمدرضا نظری،دکتر حمیدرضا نمازی،نیما کیمیایی و ایمان پاکزادیان مقدم اشاره کرد.

negotiatiation_confrences1

 

negotiatiation_confrences2