mrshabanali

دوره جدید مذاکره حرفه ای (مذاکره با شیطان)

دوره ۲۰ و ۲۱ مذاکره حرفه ای (همان مذاکره با شیطان سابق)  از پایان این هفته آغاز میشود.

این دوره طی ده جلسه، عصر روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ برگزار میشود. همچنین تکرار کلاس روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ خواهد بود. بنابراین دوستان میتوانند بین حضور در روزهای جمعه یا دوشنبه انتخاب نموده و در صورتی که نتوانستند در یکی از جلسات شرکت کنند، در جلسه جایگزین شرکت کنند.

حضور در جلسه نخست دوره رایگان و آزاد می باشد (جلسه نخست جمعه ۸ شهریور و دوشنبه ۱۱ شهریور خواهد بود).

سرفصل های دوره به شرح زیر است:

سرفصل جلسات مذاکره حرفه ای:

جلسه اول: درباره دروغ و فریب

جلسه دوم: مواجهه با انسانهای قدرت گرا

جلسه سوم: هوش (هیجانی – اجتماعی – ارتباطی)

جلسه چهارم: مدل کتل در شخصیت شناسی

جلسه پنجم: مذاکره زنان – مذاکره با زنان

جلسه ششم: رفتارهای نادرست سازمانی و مواجهه با ترفندهای خاص در مذاکره

جلسه هفتم: ترفندهای خاص در مذاکره + تمرین کاربردی برای تحلیل نحوه مواجهه با ترفندهای غیر اخلاقی

جلسه هشتم: متقاعدسازی + بازی مافیا

جلسه نهم: تحلیل علائم غیر کلامی در رفتار انسانها و طراحی محیط

جلسه دهم: کاربرد تحلیل رفتار متقابل در مذاکره

هزینه دوره ۳۸۰ هزار تومان است که میتواند در طول دوره به هر صورتی که پرداخت آن برای دوستان ساده و امکان پذیر باشد، انجام گردد.

 

دوره مذاکره حرفه ای یا مذاکره با شیطان