mrshabanali

رادیو مذاکره: مذاکره با خود

 در این فایل در مورد رفتارهای نادرست در مذاکره با خود٬  از قبیل تمرکز بر روی نکات منفی بدون توجه به راه حل ٬قضاوتهای کلی و تعمیم دادن ٬ پیشگویی٬ برخوردهای احساسی و … اشاره شده است. این موارد دامهایی هستند که ممکن است هر فرد در مذاکره با خود درگیر آن شود. از طریق لینک زیر میتوانید دومین فایل صوتی مربوط به آموزش مذاکره را دانلود نمایید.

دومین فایل رادیو مذاکره