mrshabanali

دو خبر همکاری با بنیاد کودک

خبر اول اینکه- طی جلسه ای که با مدیران بنیاد کودک برگزار شد، مقرر گردید بیست درصد از درآمد ناخالص برنامه استراتژی فردی سه روزه روی کشتی میرزاکوچک خان، به بنیاد کودک تعلق گیرد.

به عبارت دیگر، هر یک از شرکت کنندگان در این دوره آموزشی سه روزه، ضمن استفاده از این تجربه و شرکت در دوره آموزشی، کمک هزینه تحصیل یک دانش آموز مستعد را برای یک ماه نیز تأمین کرده اند.

در اینجا لازم است از موسسه آتیه، شرکت آموزه ها، مسئولین کشتی میرزاکوچک خان و همه کسانی که کمک کردند این پروژه با قیمت اقتصادی اجرا شده و زمینه این فعالیت فرهنگی تسهیل و هموار گردد تشکر نمایم.

خبر دوم اینکه، کسانی که به هر دلیل نمیتوانند در این سفر سه روزه همراه ما باشند، میتوانند در سمیناری که روز جمعه سیزدهم ساعت ۵ تا ۸ عصر در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود شرکت نمایند. تمامی درآمد این سمینار متعلق به بنیاد کودک بوده و ثبت نام در آن از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر…

این دوره به طور خاص، در مورد تدوین استراتژی فردی برای زندگی بوده و مباحثی نظیر تحلیل سلسله مراتب ارزشها، روانشناسی مثبت نگر، مدل محیط / منبع / مرجع، تحلیل مدل انگیزش رایس، معماری زندگی و برنامه ریزی برای توسعه توانمندیها، از جمله سرفصل های آن است.