mrshabanali

سمینار مذاکره در شهر شیراز

محمدرضا شعبانعلی در تاریخ سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۳ در سمینار مذاکره در شهر شیراز شرکت می‌کند. این سمینار به همت دوستان عزیزمان،‌ جناب آقای نیما حکیمی و سایر همکارانشان در شرکت اندیشه گستر برگزار می‌شود.

آدرس سایت: www.imbc-group.ir