mrshabanali

رادیو مذاکره: کارآفرینی

در این قسمت از رادیو مذاکره با رحیم فرضی پور موسس و مدیر مرکز آموزش عالی آزاد بهار گفتگو شده است. با او در مورد کارآفرینی،‌ ریسک‌ها، هزینه‌ها و ویژگیهای کارآفرینان و تهدید‌ها و دامهای آن حرف زده‌ایم.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…