mrshabanali

رادیو مذاکره: مذاکره مجازی

در این قسمت از رادیو مذاکره مطالبی در مورد مذاکره مجازی از طریق ایمیل، تلفن، پیامک و … مطرح میشود.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…