mrshabanali

رادیو مذاکره:خودشناسی (قسمت دوم)

در این قسمت از رادیو مذاکره ،مطالبی در مورد کارکرد خودشناسی در توسعه مهارتهای فردی، مورد بحث و اشاره قرار میگیرد.مطالب این فایل به شما کمک می‌کند تا مهارتهای  فردی خود را بهتر بشناسیم و طبقه بندی کنیم.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…