mrshabanali

رادیو مذاکره: روانشناسی مثبت نگر

این قسمت از رادیو مذاکره با  موضوع هدف گذاری و توسعه مهارت های هدف گرایانه آغاز و با بحث در خصوص احساس موفقیت و رضایت در زندگی و نقش روانشناسی مثبت نگر درایجاد احساس شادی و رضایت ادامه پیدا میکند. نکته دیگری که به آن اشاره شده مرکز کنترل درونی و بیرونی است در واقع به این معنا که با بروز اتفاقی آن را به درون خود و یا به محیط اطراف خود ارتباط میدهیم .  این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…