mrshabanali

ما و جنجالهای انتخاب…

ظاهراً این یکی دو روزه، بازار بحث و گفتگو در بخش روزنوشته ها بسیار داغ است. اگر سر نزده اید، پیشنهاد میکنم یک سری به آنجا بزنید!