mrshabanali

پایان یک دوره…

به نظر میرسد «مذاکره با شیطان» به پایان راه خود نزدیک میشود. پیگیریهای نهادهای انتظامی و امنیتی در خصوص دوره و شبهه های مختلف در خصوص نام و محتوای دوره، هزینه ادامه دوره را به میزان قابل توجهی برای من و تیم من افزایش داده است. ظاهراً بسیاری از دوستان به جای مفهوم «مذاکره با شیطان صفتان» (که منظور من است)، مفهوم «شیطان پرستی» را از عنوان دوره استنباط کرده اند.

 

دوره ای که حدود ۱۸ بار برای ۵۰۰ نفر در تهران، تبریز و شیراز اجرا شد میرود که به پایان خود نزدیک شود. احتمالاً این بار نیز با اصلاح محتوی و تغییر عنوان، دوره دیگری را شکل دهیم. شاید هم به نام نخستین بازگردیم: «مذاکره پیشرفته: بازی منطق، قدرت، فریب».