mrshabanali

پیام تسلیت

خبر تأسف آمیز وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی، ما را نیز همچون سایر هموطنانمان در بهت و اندوه فرو برد. برای من که چندسالی است به صورت مستمر با مردم خونگرم و هوشمند آذربایجان در رفت و آمد و همکاری هستم، این اندوه و نگرانی ملموس تر است.

ضمن آرزوی آمرزش و آرامش برای عزیزان از دست رفته مان، برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

همواره گفته ام که با شناختی که از توانمندیها و استعدادهای نهفته در آذربایجان دارم به جد معتقدم که مردم ایران باید به وجود هموطنان آذری افتخار کنند.