mrshabanali

گزارش تراست زون

فعالیت سایت تراست زون محمدرضا شعبانعلی متوقف شده است و می‌توانید علت و توضیحات آن را در روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی بخوانید:

پایان یک پرونده – گزارشی در مورد توقف تراست زون

با این حال، هیچ یک از فایل های صوتی تراست زون حذف نشده‌اند. بلکه به صورت رایگان در بخش‌های مختلف متمم در دسترس هستند.

از طریق لینکهای زیر می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید:

مذاکره تلفنی

آموزش کارآفرینی و چالشهای آن

افزایش عزت نفس

کتاب صوتی دشواری انتخاب