mrshabanali

گزارش سمینار + اسلایدها

سمینار معرفی دوره ها، امروز صبح در شرایطی که سینوزیت شدید تقریباً توانایی تمرکز را از من گرفته بود، برگزار شد! لینک اسلایدها در این قسمت آمده است. به زودی نسخه دیجیتال سایر فایلهای ارائه شده در سمینار را هم روی سایت قرار خواهیم داد.

لینک مربوط به اسلایدها