mrshabanali
آموزش زبان انگلیسی
آموزش‌های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی

افعال پرکاربرد انگلیسی در محیط کار

 

صد فعل پرکاربرد انگلیسی در جلسات کاری

تلفظ فعل‌ها

نمونه جمله با هر یک از فعل‌ها

نکات حاشیه‌ای درباره‌ی هر فعل و کاربردهایش

نکات کاربردی برای یادگیری زبان انگلیسی

 

کنار گذاشتن وسواس

اهمیت قائل شدن برای کلمات

کاربرد دفتر خاطرات روزانه

ایجاد و تقویت انگیزه برای یادگیری

صفت‌های پرکاربرد انگلیسی

 

حدود صد صفت پرکاربرد در جلسات کاری

تلفظ صفت‌ها

شیوه‌ی استفاده از صفت‌ها

اشاره به ریشه‌های کلمات و نکات جانبی دیگر

پادکست‌های یادگیری زبان انگلیسی

 

معرفی پادکست‌های مدیریت و کسب و کار

افزایش عادت به گوش دادن انگلیسی

فرصت گفتگو درباره‌ی پادکست‌های مفید

معرفی نمونه‌های مناسب از هر مجموعه پادکست

تمرین خواندن انگلیسی

 

متن‌های کاربردی مهارتی و مدیریتی

تلفظ واژه‌های دشوار

توضیح درباره‌ی نکات جنبی هر متن

افزایش اعتماد به نفس هنگام مطالعه انگلیسی