mrshabanali

سومین دوره سفر از جهنم در ۲۶ و ۲۷ مهر ماه

بهترین ۴ روز زندگی من تا کنون، ۴ روزی بوده که در «سفر از جهنم» گذرانده ام. اشکها و لبخندها و صحبت ها و دوستیهای این دوره، چیزی نیست که فراموش شود. به همین دلیل در لا به لای کار و مسئولیتها، با وجودی که منطق دو روز تعطیلی و برگزاری چنین دوره ای را توجیه نمیکرد – تصمیم گرفتم به هر قیمت که شده سومین دوره را نیز برگزار کنم تا در روند منظم برگزاری این دوره  اختلالی ایجاد نشود. پیش نیاز شرکت در این دوره مصاحبه حضوری است. هزینه برگزاری دوره ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و همراه داشتن هرگونه وسیله دیجیتال یا ارتباطی طی مدت اجرای دوره ممنوع است.

تصویر روبرو، توضیحاتی در خصوص دوره را در بر دارد. در صورتی که میخواهید در مورد این دوره بیشتر برای شما توضبح داده شود، میتوانید کلمه SIH را به ۰۹۱۹۴۲۱۲۳۳۴ ارسال کنید. اگر هنوز برای شرکت در این دوره Apply نکرده اید، میتوانید فرم SOP را زودتر پر کنید. فقط یک یا دو روز مهلت برای Apply کردن در این دوره وجود دارد.

فرم اعلام آمادگی برای سفر از جهنم

تذکر ۱: پر کردن این فرم، برای شما تعهدی جهت شرکت در دوره و برای ما تعهدی برای ثبت نام شما ایجاد نمیکند.

تذکر ۲: لطفاً کسانی که قبلاً Apply کرده اند و به هر دلیل Reject شده اند، مجدداً Apply نکنند.