mrshabanali

هفتمین همایش آزاد گروه مهارتهای فردی، با سخنرانی مهندس نخجوانی مدیرعامل شاتل و من، در روز پنجشنبه برگزار شد. طبق معمول اسلایدهای من دقایقی قبل از شروع سخنرانی و در سالن همایش آماده شد! فایل اسلایدهای  مربوط به انگیزش کارکنان را میتوانید از این لینک دانلود نمایید.