mrshabanali

رادیو مذاکره:برند و برندینگ (برند سازی)

فایل ۴۱ رادیو مذاکره:این بار در این شماره از رادیو مذاکره ،محمدرضا شعبانعلی با  دکتر شهریار شفیعی (عضو کمیسیون برند ایران در سازمان توسعه تجارت و همچنین عضو هیئت علمی  سازمان مدیریت صنعتی )در خصوص برند و برندینگ (برند سازی)گفتگو کرده است.

گفتگو با ایشان، به دلیل تلفیق زیبای دانش برند با ادبیات و اسطوره شناسی و روانشناسی، جذاب و آموزنده بوده و امیدواریم که برای مخاطبان سایت مفید باشد.

نظرات و سوالات  خود را در مورد  برند و برندینگ ، در اینجا مطرح بفرمایید.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید.