mrshabanali

انتخاب دوم

دوره «سفر از جهنم» با تکمیل محتوای دوره از این به بعد با عنوان «انتخاب دوم» یا «Second Choice» برگزار میشود. این دوره تا کنون دو مرتبه برگزار شده و فیدبکهای شرکت کنندگان – که به زودی در همین سایت ارائه خواهد شد – فراتر از حد انتظار بوده است. فلسفه دوره «انتخاب دوم» در این است که عموم انسانها در مواجهه با تعارضها و تضادها و مشکلات، مسیری واحد – و نادرست – را طی میکنند. مسیری که ما را بیش از پیش در باتلاق مشکلات فرو می برد. اما در این دوره ما مدعی هستیم که «انتخاب دوم»ی هم وجود دارد. میکوشیم در کنار هم این انتخاب را بشناسیم…

برای پیش ثبت نام در این دوره میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید تا با شما تماس گرفته شود.

لینک ثبت نام دوره «انتخاب دوم»