mrshabanali

برنامه نوجوان توانگر

دوست عزیز و بزرگوارم دکتر علیرضا شیری، برای دومین سال، برنامه «نوجوان توانگر» را برگزار میکند. یکی از آرزوهای من همیشه این بوده که «پرورش» از سنین نوجوانی آغاز شود تا «آموزش» در سنین جوانی، بی سمت و سو نماند.

خوشحالم که به من هم این فرصت داده شده تا سهمی هر چند کوچک در اجرای این برنامه برای نوجوانان داشته باشم. قرار است برای آنها از «هدف گذاری» و «مهارت مواجهه با شکست» بگویم.

برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و …، میتوانید با دفتر دکتر شیری (خانه توانگری) تماس بگیرید.

سایت دکتر شیری – خانه توانگری طوبی

طرح نوجوان توانگر دکتر علیرضا شیری با همکاری محمدرضا شعبانعلی