mrshabanali

رادیو مذاکره: مصاحبه شغلی

در این شماره از رادیو مذارکره مطالبی در مورد اشتباهات رایج در مصاحبه های شغلی و استخدامی را خواهید شنید و همچنین پاسخهای مناسب برای سوالات و پرسشهای متداول در مصاحبه شغلی مطرح خواهد شد. از جمله نکاتی که در مراحل اولیه به آن اشاره شده شناخت ابتدایی از محلی است که برای مصاحبه به آن مراجعه میشود٬ آشنایی با ادبیات آن شغل و اصطلاحات مربوط به آن حوزه که بسیار حائز اهمیت است .همین طور ایجاد ارتباط چشمی مناسب٬ توجه به زبان بدن ٬ لباس رسمی مناسب و… میتوانند از موارد قابل توجه باشند.

این فایل را میتوانید دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید…