mrshabanali

خبر خوب: گفتگو با دکتر شیری در سمینار هوش مذاکره

بخشی از سمینار هوش مذاکره به مذاکره‌های احساسی اختصاص دارد. مدتی بود پیگیر حضور دکتر شیری در سمینار هوش مذاکره بودم. خوشبختانه ایشان برنامه‌های خود تغییر دادند تا بتوانند در سمینار حضور داشته باشند.

در قسمت مربوط به مذاکره‌ احساسی سمینار هوش مذاکره، من و دکتر شیری در حضور مخاطبان در خصوص پیچیدگیها و راهکارها و دام‌های مذاکره‌های احساسی همزمان به گفتگو و سخنرانی خواهیم پرداخت. مطمئن هستم که برای مخاطبان عزیزم، آموزنده و به یاد ماندنی خواهد بود.

لینک سایت دکتر علیرضا شیری

 

لینک ثبت نام در سمینار هوش مذاکره